O NAMA


”Pronec” d.o.o. je formiran 2001. godine, ulaganjem privatnog kapitala, a sa ciljem da se prate zahtevi tržišta  u vezi hardware-a i software-a i primeni dosadašnje dugogodišnje iskustvo u pristupu prodaji, servisiranju i održavanju računarske tehnike.

Kadrovi ”Pronec” d.o.o. poseduju visok nivo profesionalizma, izuzetnu obučenost i dugogodišnje dokazano iskustvo u oblasti prodaje, servisa i podrške. Na osnovu prethodnog dugogodišnjeg iskustva i detaljnih analiza došli smo do zaključka da je ponuda u oblasti podrške, servisiranja i održavanja računarske opreme na tržištu nedovoljna.

Ekipa ”Pronec” d.o.o. u svom sastavu ima 4 servisera i 1 inženjera podrške i 2 programera kao i 5 spoljnih saradnika.

Naš pristup kompletnom inženjeringu informacionog sistema podrazumeva sve segmente tog kompleksnog tržišta :

- prodaju računara, računarskih periferija i komponenata,
- održavanje i servis računarskih komponenata, periferija i kompletnih konfiguracija, tehničku i softversku podršku,
- obuku kadrova,
- instaliranje i upgrade operativnih sistema i aplikativnih programa,
- projektovanje LAN i WAN mreža i kompletno izvođenje radova .

SISTEM održavanje